Har möjlighet att optimera ett slags flerkanals marknadsföring på oddsen för produkter och kategorier

Har möjlighet att optimera ett slags flerkanals marknadsföring på oddsen för produkter och kategorier

Multi-channel marketing

Många företag använder sig idag av multi-channel marketing. Genom det sättet optimerar man enkelt omsättningen, då man kan hänvända sig till flera olika kunder. Marketing på flera olika kanaler ger både möjlighet för att nå ut till flera kunder, men det ger också möjlighet för att nå ut till flera typer av kunder, som använder olika plattformar. Hos Perfion.se hittar man den enda standardlösning till multi-channel marketing, som gör det enkelt att integrera och sammanställa olika plattformar. Likaså ger PIM-systemet möjlighet för att man kan tillpassa och redigera produktbeskrivningar på några kanaler, men inte alla. Dock kan man också snabbt tillpassa prislistor på alla plattformar på en och samma gång, när man använder PIM-systemet hos Perfion.se. Multi-channel marketing vinner allt mer. Detta med bra grund. I takt med att den medvetna konsumenten har blivit mera digital och rör sig på olika kanaler, så har konkurrensen om kundens uppmärksamhet och pengar stigit. Därför är det en fördel, om man kan tillpassa sin marketingstrategi till flera olika specifika kanaler.

 

Time to market

Med PIM-systemet från Perfion har på allvar blivit ”time to market”. Det har aldrig varit enklare, att skapa användarvänlig marketing, som ger den bästa förutsättning för succés, än nu. Med ett PIM-system från Perfion.se kan man integrera olika produktbeskrivningar, prislistor och likande på tvärs av flera olika plattformar. På så sätt sparar man snabbt tid och energi med ett PIM-system. Detta beror bland annat på, att man kan redigera i dem olika produktinformationer direkt på dem många plattformarna med PIM-systemet. På så sätt slipper man för att redigera och lägga till på varje plattform och varje produkt. Med ett PIM-system kan man på så sätt på allvar komma igång med att marknadsföra verksamhet och produkter med stor succés. På så sätt har det blivit ”time to market” på en ny och uppdaterat sätt, där det tas hänsyn till en väld av plattformar, som hela tiden ändrar sig och blir till flera. Hos Perfion.se kan man alltid läsa mycket mera om det så kallat PIM-system.